>
MX5 - Máy tái tạo cát đá từ Beton
Công trình nâng cấp trạm beton trộn sẵn Bến Cát
Điện mặt trời nối lưới(hòa lưới) cho gia đình và doanh nghiệp
Trạm trộn bê tông ly tâm 90m3/h
Trạm trộn beton di động
 Thiết bị trạm trộn bê tông
Công trình beton đúc sẵn 90m3/h Vĩnh Long
Công trình cân nguyên vật liệu cho Long An